Wednesday, April 8, 2015

Wish List: OOAKjewelz jewelry - Lista želja: Nakit OOAKjewelz

 Tribal, ethnic, bohemian, eclectic, native - there are so many attributes to describe something that is an inexhaustible source of research and inspiration for me. I spend many hours surfing the internet and other sources, in pursuit of everything that I can find regarding this theme. And it is not very easy to find authentic pieces that I'm looking for: genuine, antique, handmade beads, jewelry, adornments, different accessories, etc. Most of the time I find contemporary jewelry that were inspired with all previously mentioned. That is also great because, sometimes, I bump into something  so amazing, that I forget what I was looking for, at the first place. That's how I first found and then fell in love with "OOAKjewelz" and I'll explain why:).
 
⋘ Plemenski, etnički, boemski, eklektični, autohtoni - ima toliko mnogo atributa koji opisuju nešto što je za mene nepresušan izvor inspiracije i istraživanja. Provodim dosta vremena pretražujući internet i druge izvore, u potrazi za svim onim što se može naći, a što se tiče ove teme. I nije uvek lako naleteti na originalne, starinske, ručno rađene perle, nakit, ukrase, različite aksesoare, itd. Uglavnom nailazim na moderan nakit koji je inspirisan svim ovim prethodno pomenutim. I to je takođe sjajno, zato što ponekad naletim na nešto što je toliko zadivljujuće da i zaboravim šta sam šta sam uopšte bila tražila. Tako sam naletela i na nakit "OOAKjewelz" i zaljubila se u njega, objasniću i zašto:)
 The cuff from the picture above is,probably, my favorite one. What makes this cuff so special, to me, is the unexpected and creative way that various elements, some of them modern, some of them  vintage, like bead, thread, rhinestone and chain strands, bead loom bracelet, etc.,  that would normally run in horizontal way, are following the stripes of bias cut ethnic Peruvian fabric. The meeting point of these elements, is cleverly covered, or better to say, decorated with Swarovski Crystalized elements, formed in floral motif as a central part. The cuff is additionally decorated with vintage charms and finds.
 Narukvica sa slike odozgo je, verovatno, moj omiljeni komad. Ono što je (meni) čini posebanom je neočekivani i kreativan način na koji su različiti elementi, od kojih su neki novi, a neki starinski, kao što su nizovi od perli, konca, metražnog cirkona i lančića, kao i zasebna narukvica istkana sa perlicama na razboju, koji bi uobičajeno bili u horizontalnom položaju, ovde prate pruge koso krojene šarenice iz Perua. Tačka u kojoj se spajaju ovi elementi je pametno prekrivena, ili bolje reći dekorisana, Swarovski Crystalized elementima, formiranim u cvetni motiv kao centralni ukras. Narukvica je dodatno ukrašena manjim, starinskim ukrasnim elementima.  

 Although simple at first sight, I find this "Massai warrior" necklace to be of a superb design. It is obvious that designer has devoted a significant amount of time studying tribal and ethnic jewelry and adornments. I love the colorway that is ranging from different shades of blue to earth tones, with accents in old gold and silver. The photo itself ,is even suggesting, what is the "feel" of texture like, and to me it is looking as something that would be pleasurable to wear. And it is truly eclectic, being made of beautiful selection of gemstones, mala prayer beads from Nepal and unique vintage Afghan Kuchi pendants. 
 Iako jednostavan na prvi pogled,  smatram da je dizajn ove ogrlice, zvane "Masai ratnik", izvanredan. Očigledno je da je dizajner posvetio značajnu količinu vremena proučavajući etnički/plemenski nakit i ukrase. Jako mi se dopada kolorističko rešenje koje se kreće od plavih do zemljanih tonova, sa akcentima u starom srebru i zlatu. Sama fotografija je takva da skoro možete da osetite teksturu ogrlice, koja deluje kao veoma prijatna za nošenje. Ona je i zaista eklektična, s obzirom da je napravljena od pažljivo izabranih perli od dragog i poludragog kamenja, "mala" molitvenih perli iz Nepala i autentičnih privezaka Kuči plemena iz Avganistana (poznatog po izradi nakita izvanredne lepote). 
 This "Wild Heart Multistrand Bracelet set of two" is another example of perfect combination of blue and earth tones. I think that every jewelry designer, especially beginners, should study OOAKjewelz jewelry pieces, just to learn how to successfully combine beads (according to their sizes, shapes, colors, textures) with another jewelry components like chains, rhinestone strands, charms, etc. Just from bead selection it is wonderful to see how much the person behind the OOAKjewelz is passionate about her work. The upper bracelet looks very modern, with neatly weaved Miyuki delica beads, of perfectly uniform and even shape. Beadwork is combined with Swarovski crystal cup chain (catch-free) and antique silver chain edges. The bracelet underneath looks more vintage, with beads of irregular shapes, sizes and unexpected color combination. Bid mix includes: Toho glass, antique Ethiopian brass beads, Indonesian handmade glass beads, all combined with (antique) silver details.The small, genuine copper, charm is hand stamped and hammered.
 Ova narukvica "Divlji u srcu", sačinjena od višestrukih nizova različitih perli, je još jedan primerak savršene kombinacije plavih i zemljanih tonova. Mislim da bi svaki dizajner nakita, naročito početnici, trebali da proučavaju nakit brenda OOAKjewelz, samo da bi naučili (pored ostalog), kako da uspešno kombinuju perle (različitih boja, oblika, veličina i struktura) sa drugim komponentama nakita poput lančića, privezaka, traka sa cirkonima, itd. Divno je videti sa kakvom strašću osoba koja stoji iza ovog brenda, samo na osnovu izbora perlica (čiji je, očigledno, dobar poznavalac) pristupa svom radu. Gornja narukvica izgleda veoma moderno sa uredno istkanim Miyuki perlicama, savršeno pravilnih i unifomnih oblika. Sa gornje strane narukvica je ukrašena starinskim srebrnim lančićem, a sa donje trakom od cirkona ( koja ne štipa kožu). Donja narukvica je više vintage, sa perlicama nepravilnih oblika, različitih veličina i boja, u neočekivanim kolor kombinacijama. Miks perlica uključuje: Toho staklene perlice, starinske etiopske perlice od mesinga, indonežanske, ručno rađene staklene perle, sve kombinovano sa detaljima od starog srebra. Mali, bakarni privezak je ručno iskovan i ispisan. 
 Necklace with authentic Hmong fabric from Thailand - obviously, if you are a jewelry designer and want to have something more authentic, you will have to do some serious sourcing - like to find fabric that is one of a kind. You can than build a simple design around it, and here we have just the right amount of it. Fabric is cut in circular shape and embellished around the edge with matching brown beads. Dangling round charms are in perfect balance with the main shape, while feather charms have matching accents in blue. Tassels were very popular last season - this one is innovative in terms that it is made of matching color leather stripes (in brown), two chains and a feather with blue dots - again the right combo of blue an earth tones, I've just noticed:). Long tassel gives the perfect balance to the upper part of the design.
 Ogrlica sa autentičnim Hmong materijalom sa Tajlanda - očigledno, ukoliko ste dizajner nakita i želite da imate autentične proizvode originalnog dizajna, moraćete da obavite malo ozbiljniju potragu za pravim izvorom materijala i repromaterijala. Otkrijte gde možete da nabavite, npr., tkaninu koju niko drugi nema. Ukoliko je ona sama po sebi vrednost, dizajn koji budete gradili na njoj može ( i ima opravdanja ) da bude i sasvim jednostavan. Materijal je isečen u kružan oblik i opšiven perlicama u pratećoj braon boji. Viseći kružni privesci se po obliku nadovezuju na glavnu formu, a oni u obliku pera imaju akcente u pratećoj plavoj boji. Kićanke su bile veoma popularne prošle sezone - ova je inovativna u smislu da je napravljena od kožnih traka u pratećim braon tonovima, dva lančića i perceta sa plavim tačkicama - još jedna savršena kombinacija u plavim i zemljanim tonovima, tek sad to primetih:). Dugačka kićanka daje savršenu ravnotežu gornjem delu dizajna. 
 
⋙ Modern Nomad Bracelet, multistrand - again, I have chosen this bracelet for (self)educational purposes. Simple bead stringing, most often,  is not nearly enough, and sometimes is the only thing that needs to be done. In case you have the right choice of beads. And those beads have to be very worthy. My impression here is that every single bead has been previously (before stringing) carefully observed and taken into consideration - weather to put it or not and in which order. The same applies for additional decoration like charms and a clasp. The selection of beads shows that the designer is a good connoisseur of the World of Beads. And all of the beads are top quality
⋘ Moderna narukvica "Nomad", od višestrukih nizova perlica - i ovu narukvicu sam izabrala iz (samo)edukujućih razloga. Prosto nizanje perlica najćešće nije ni približno dovoljno, a nekada je jedino što treba da uradite. U tom slučaju perlice trebaju da budu izuzetno vredne. Moj utisak je da je ovde (pre nizanja) svaka perlica zasebno razmatrana i proučavana, pre nego što je odlučeno da li da se stavi i kojim redosledom. Isto se odnosi i na izbor dodatnih ukrasa poput visuljaka i zatvarača. Izbor perlica i ovde pokazuje da je dizajner odličan poznavalac sveta perlica. A svaka je vrhunskog kvaliteta. 
 Exclusive Tribal Statement Earrings - the reason I have chosen to talk about these earrings, apart from the fact that they are stunning, is to celebrate designer's freedom to interpret something old and traditional in a new and modern way. Here we have rare, old Afgan Kuchi pendants, that were upcycled into something new, by combining them with glamorous Swarovski crystals. The result is - someone is going to be very lucky to own them. And wear them:). 
 Ekskluzivne minđuše u plemenskom stilu za devojke sa stavom - razlog zbog koga sam izabrala da pomenem i ove minđuše, osim činjenice da su...da se onesvestiš od lepote, je da proslavim slobodu dizajnera da nešto staro i tradicionalno interpretira na nov i moderan način. Ovde imamo retke, starinske priveske izrađene od strane ljudi iz plemena Kuči, iz Avganistana, koje su prerađene u nešto novo, tako što su iskombinovane sa glamuroznim Swarovski kristalima. Rezultat je - neko će biti srećnik što će biti njegove. I što će ih nositi:). 

 
⋙ Dutch based jewelry brand OOAKjewelz was founded in 2012, by Karin van Rijn
⋘ Brend OOAKjewelz je osnovala Karin van Rijn 2012-te godine, u Holandiji.


No comments:

Post a Comment