Sunday, March 8, 2015

Julie McQueen Rocks:)! - Julie McQueen razbija:)!

⋙ Although Facebook was launched in 2004, everything before the 2010 (when it reached 400 million users) I consider a Pre-Facebook era. So, I made my first blog post in 2009, in a Pre-Facebook era, the time when Serbian Blogger community ( at least when it comes to blogs hosted by artists and crafters ) was much more active. With Facebook, many of them transferred their attention and complete activity there.
⋘ ⋙
⋙ Iako je Fejsbuk lansiran 2004. godine, sve pre 2010-te ( kada je dosegao cifru od 400 miliona korisnika ) smatram "Pra-Fejsbuk erom" :). Svoj prvi post na Blogger-u sam napravila 2009-te, dakle u Pra-Fejsbuk eri, tj. u vremenu kada je zajednica srpskih blogera (bar kada su u pitanju oni koji se bave umetnošću i izradom različitih dekorativnih predmeta) bila mnogo aktivnija. Sa pojavom Fejsbuka, većina je usmerila svoju pažnju ili čak kompletnu aktivnost tamo.


⋙ Although Facebook was launched in 2004, everything before the 2010 (when it reached 400 million users) I consider a Pre-Facebook era. So, I made my first blog post in 2009, in a Pre-Facebook era, the time when Serbian Blogger community ( at least when it comes to blogs hosted by artists and crafters ) was much more active. With Facebook, many of them transferred their attention and complete activity there. Some of them gave up on Blogger and there are quite a few who shut their blogs down. Which is completely understandable, given that Facebook is based on much more interactive and dynamic platform. Blogger suddenly looked static. Me too, have realised the necessity of having Facebook account, but I kept posting on Blogger too. 

And now I'm glad that I did, since this is how I started meeting some interesting bloggers. One of them is Julie McQueen, a young blogger from Saint Petersburg, Russia. I am totally charmed with her blog.

And this is why - her blog is like a little online magazine. Julie covers everything from fashion and beauty to travels and cultural events. She makes beautiful photos which are both artistic and informative. Whether it's her walking tours around Saint Petersburg or from traveling abroad, she is able to deliver authentic atmosphere of places she visits. But I'd say that, at the same, time she portraits her individual experience of those places. 

And here's my choice of some of her photos:

 In Serbian:*** Iako je Fejsbuk lansiran 2004. godine, sve pre 2010-te ( kada je dosegao cifru od 400 miliona korisnika ) smatram "Pra-Fejsbuk erom" :). Svoj prvi post na Blogger-u sam napravila 2009-te, dakle u Pra-Fejsbuk eri, tj. u vremenu kada je zajednica srpskih blogera (bar kada su u pitanju oni koji se bave umetnošću i izradom različitih dekorativnih predmeta) bila mnogo aktivnija. Sa pojavom Fejsbuka, većina je usmerila svoju pažnju ili čak kompletnu aktivnost tamo. Neki su postpuno odustali od Blogger-a, a ima i onih koji su ugasili svoje blogove. Što je i potpuno razumljivo, s obzirom da je Fejsbuk mnogo jednostavniji za korišćenje i istovremeno mnogo dinamičniji i baziran na interaktivnoj platformi. U poređenju sa njim, Blogger je iznenada postao nekako statičan. Tako sam i sama shvatila nužnost posedovanja Fejsbuk naloga, ali sam istovremeno nastavila da postujem i na Blogger-u. 

I sad mi je drago da jesam, jer sam u poslednje vreme preko njega došla u kontakt sa nekim interesantnim blogerima. Jedna od njih je i 19-godišnja Julie Mcqueen, iz St Petersburga u Rusiji. Potpuno sam očarana njenim blogom.

A evo i zašto - on je poput mini onlajn magazina. U njemu je Julia obuhvatila sve, od mode i lepote do putovanja i kulturnih dešavanja. Ona pravi i predivne fotografije koje su istovremeno i umetničke i informativne. Bilo da su u pitanju njene šetnje St Petersburgom ili putovanja u neku od zemalja u okruženju, ona je u stanju da prenese autentičnu atmosferu mesta koje je posetila. Ali isto tako bih rekla i da nam istovremeno prenosi i svoj individualni doživljaj tih mesta.

Evo nekih fotografija koje bih ja izdvojila:


⋙ from Mini trip: Petergof - don't you want to walk through this floral tunnel:)?
 Mini putovanje: Petergof - zar ne želite da se prošetate ovim cvetnim tunelom:)? from Walk on a city No.13 - I love pastel tones of buildings along the riverside! 
 Šetnja gradom Br. 13 - dopadaju mi se ovi pastelni tonovo zgrada duž obale reke!


 

 from The Hermitage Museum - Ah! 
 Muzej Ermitaž - Uh! 


  from Walk On A City No.14 - railroads the way we know will soon be gone. They are vintage and so nostalgic. And they still connect people, places and countries. 
 Šetnja gradom br. 14 - železnice kakve znamo uskoro će nestati. Nostalgične su i sa sobom nose duh starih vremena. I još uvek povezuju ljude, mesta i države. 


 from Autumn... - rusty and foggy...
 Jesen... - u tonovima rđe i magličasta...


 from Okhtinsky Bridge. Smolny Cathedral - Here we have a beautiful teal frame/entrance and all those gentle curves and complex lines, gathered in perfect harmony and proportion.
 Most "Ohtinski". - prelepi ram sa ulaska na most u petrolej boji, sa svim tim blagim krivinama i kompleksnim linijama, udruženim u perfektnoj harmoniji i proporcijama.

 from Alexander Nevsky Lavra - Here I have to put more than one photo. This one is my favorite.
 Manastrir Aleksandra Nevskog - Groblje - Ovde moram da stavim više od jedne fotografije. Ovo je moja omiljena.


 Lovely Post Office sign.
 Prelepa oznaka za Poštu.


 Even cemeteries can look poetic and beautiful.
 Čak i groblja mogu biti poetična i lepa.


 After all, on a daylight:),  they can be those places of peace and tranquility.
 Ako ništa, bar po danu, to mogu biti jedna od mesta koja odišu mirom i spokojem.

⋙ There's much more on walks and travels but let's get some Make-Up Tip on how to be a perfect Tropic Girl :). With a help of make-up artist Alexandra Shabalina and her ability to daydream, Julie teleport herself on a Tropical island, under the palm tree. And this is how it looks:
 Na temu šetnji i putovanja ima još dosta postova, ali hajde da vidimo kako nam šminka može pomoći da postanemo prava Tropska devojka:). Uz pomoć šminkerke Aleksandre Šabaline i svoje sposobnosti da sanjari, Julie je u stanju da se misaono teleportuje na neko od tropskih ostrva, pravo ispod palminog drveta. Evo kako izgleda taj Tropic Look:


⋙ Julie also make short video clips - on this one she demonstrates Tropic Girl Make-Up. And it's cute, don't you think:)?
⋙ Julie takođe pravi i kratke video klipove - na ovom demonstrira kakav je osećaj biti našminkan kao Tropic Girl:). Pa baš je slatka, zar ne:)?


 Video clips I like the most are those from DIY section, because Julie is also a crafty person and you can learn from her how to make:
 Najviše mi se dopadaju oni iz sekcije URADITE SAMI, a kako je Julie i kreativna osoba od nje možete naučiti i kako da napravite:

 Ram snova


 Poruke iz teglice


 ili dekor za Noć veštica

 


 As you can see and HEAR, all of the video clips are also supported with selection of great musical themes - one more reason why I think this girl really rocks:). For a 19 years old,  her music taste level is quite determined.  All of her posts are conceived in an interesting way - it's a mix of great photos, music, video clips and textual information. I don't speak Russian, but her writing earned her engagement with Favot, a Russian lifestyle magazine. 
 Kao što možete videti i ČUTI, svi video klipovi su podržani sjajnom muzičkom podlogom - jedan razlog više zašto mislim da Julie razbija:). Za 19-godišnju devojku njen muzički ukus je prilično izgrađen. I uopšte, postovi su joj osmišljeni na interesantan način - to je miks sjajnih fotografija, muzike, video klipova i tekstualnih informacija. Ja ne znam ruski, ali njoj je vođenje bloga donelo i angažman u ruskom lajfstajl magazinu Favot.

 I would certainly recommend her blog as a mood lifter - it's fun, educational, inspirational and audiovisual. Yesterday I enjoyed by just listening some of her musical listings. Here's some: 
 Svakako preporučujem njen blog kao sredstvo za podizanje raspoloženja - zabavan je, edukativan, inspirativan i audiovizuelan. Juče sam uživala slušajući ponešto sa njenih muzičkih listinga. Poput ovog:

Jessica Lange - Life On Mars

Rupert Holmes  - Escape

Redbone - Come And Get Your Love

John Newmann - Love Me Again And I can go on and on writing about what else I liked and have found interesting on Julie's blog, but I would rather let you do the research yourself. Once again, you can find Julie here:
 Mogla bih još tako da nabrajam šta mi se sve dopalo ili smatram interesantnim, pa bih ostavila vama da sami pogledate i istražite. Još jednom, Julie možete naži ovde: 


 and here:
 i ovde: 


 Enjoy:)!
* Uživajte:)! 

-

2 comments:

 1. Wow beautiful photos and post!!!
  Have a wonderful weekend!! and my g+ for you!!!:)))

  Besos, desde España, Marcela♥

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you Marcela:)! Happy to hear that you liked it:)!

   Hugs & kisses to you :* <3 :)!

   Delete