Monday, March 30, 2015

Free Pattern For Your Bead Loom/Bead Stitch Jewelry Project - Besplatna šema za vaš projekat sa perlicama - minđuše

 It seems that indigenous people bead patterns are hot this season. But I think that, literally, every nation has its' own tradition in pattern design of this kind. You can study patterns from your own tradition, or any other, because I think they are all beautiful. This one I made quickly, in computer generated program. You can choose any kind of seed beads. Size should be small to medium, not very large, really. I prefer, lately, irregularly shaped beads.. You can make these earrings with bead loom or by needle and thread, or by combining both, whatever is more convenient for you. Once you have them done, dress in hippie style and be a real Boho girl:).
 
 Izgleda da su motivi sa šarama "urođeničkih" naroda veoma popularni ove sezone. Obično se misli na motive Američkih Indijanaca, ali ja mislim da svaki narod ima svoje sopstvene i vi možete proučavati one iz vaše vlastite ili bilo koje druge tradicije, pošto su oni (za mene) svi prelepi. Ovaj šablon sam napravila na brzinu, uz pomoć kompjuterskog programa, pa se nadam da je slika dovoljno jasna. Možete izabrati bilo koju vrstu seed perlica, a što se tiče veličine, najbolje da to budu perlice sasvim male do srednje veličine, a velike - pa ne baš! Meni lično se u poslednje vreme jako dopadaju perlice neregularnog oblika..Ove minđuše možete napraviti uz pomoč razboja za tkanje perlicama, ili uz pomoć igle i konca. Ili da kobinujete i jedno i drugo, šta god vam je zgodnije. Jednom kada ih napravite, obucite se u hipi stilu i budite prava Boho devojka:).Sunday, March 29, 2015

Trends In Jewelry, Earrings - Trendovi u nakitu, minđuše

 According to new arrivals, this season is eclectic, with a lot of beads and charms made of natural materials: shells, clams, bones, ceramics, wood, corals and semi-precious stones; feathers, brightly colored cotton threads, golden plated brass wire. Most of them are very long, but lightweight. No more chunky and bold chains, just very, very fine ones.
  
 Sudeći po tek pristiglim komadima, ova sezona je eklektična, sa puno perlica i ukrasa napravljenih od materijala prirodnog porekla: skoljkice, perle od kosti i drveta, keramike, korala i poludragog kamenja; zatim, tu su i perje, pamučni konci živih boja i pozlaćena žica od mesinga. Minđuše su uglavnom prilično dugačke, ali ne i teške. Upotreba lančića se svodi na one jako tanke i fine, sve je manje lanaca od krupnih alki. 
 Rosantica's designs are inspired by Greek and Roman jewelry traditions. These gold-dipped brass 'Kenia' earrings are handmade using a unique wire wrapping technique, and embellished with hornvolcanic lava and agate.
 Dizajneri "Rozantike" su inspirisani Grčkim i Rimskim tradicionalnim nakitom. Ove "Kenija" minđuše su ručno izrađene u wire wrapping tehnici, od pozlaćene žice od mesinga, a  zatim ukrašene perlama od vulkanske lave, ahata i roga.
Kenia gold-dipped, agate, horn and lava earrings;
Minđuše "Kenija" od pozlaćene žice, ahata, lava perli i perli od roga;

Saturday, March 28, 2015

Wish List:African Boho Style Beads - Na listi želja: Afričke perle u Boho stilu

 One thing leads to another and another one leads to these beautiful beads, in my favorite, Boho style. That means, virtually (an in my mind) I am still  in Africa, where these beads come from. These are actually African Trade Beads and there is a great variety of them. I have found them on Africa Direct . Here I went for combination of Earth tones, ranging from Ecru, Beige, Amber Yellow, Terracotta and Brown, to Turquoise Blue and hints of Bright Red. Wonderful jewelry can be made out of them and I don't know what to write first about: the beauty of these beads or the jewelry I have recently found about and that I can't get enough of  - VANESSA MOONEY - I think I'm going to devote a separate post about it.
⋘ 
 Jedna stvar vodi ka drugoj, a druga vodi ka ovim predivnim perlicama, u mom omiljenom, Boho stilu. To znači da sam virtuelno (i u svojim mislima) još uvek u Africi:), odakle su ove perle. To su zapravo tzv. Afričke perle za robnu razmenu. (Prim. prev. - Ime im nije baš slavno, jer su nekada služile i za trgovinu robovima, umesto novca. Iako trgovine robljem više nema, naziv je još uvek zadržan). Izbor je ogroman, a ovde sam se opredelila za kombinacije zemljanih tonova, od Ekru (boja neizbeljenog lana), Bež, Ćilibar Žute, Terakote i
Braon, do Tirkizno Plave i Jarko Crvene, tu i tamo. Od njih može da se napravi prelep nakit i ja, prosto, ne znam o čemu pre da pišem: o perlicama ili o nakitu  VANESSA MOONEY - kojim sam oduševljena i ne mogu da ga se nagledam. Međutim, mislim da ću njemu posvetiti poseban post. 
VANESSA MOONEY - "Resort" Collection;
VANESSA MOONEY - Kolekcija "Resort"


*** Bohemian Tread Beads Blue Interlocking Snake African;
Češke perle za trgovinu, "isprepletana zmija", plava, Afrička;


Friday, March 27, 2015

Dinka beaded corsets from Sudan - Dinka korseti od perlica, iz Sudana

⋘ One thing leads to another, that's how I first time heard about Dinka tribe beaded corsets. In one of my recent posts I was writing about work of Alexander Calder - during the research I have found that he might have been inspired  by them. I immediately Googled for "Dinka beaded Corsets" and almost fainted right away. I'm still drooling over the beauty of them, since to me they are true Haute Couture pieces. Calder wasn't the only designer who has found the inspiration in them. The story behind the corsets is very interesting.
⋘ 
 Jedna stvar vodi ka drugoj,  eto tako sam ja po prvi put čula za Dinka pleme iz Sudana i njihove korsete od perlica. U jednom od svojih skoršnjih postova pisala sam o radu Aleksandra Kaldera - tokom istraživanja pronašla sam podatak da je moguće da je njima bio inspirisan. Odmah sam izguglala termin "Dinka korseti od perlica" i istog trenutka se skoro i onesvestila. Za mene su ovo primerci istinske visoke mode i sam njihov prizor za mene predstavlja pravu poslasticu. Kalder nije bio jedini dizajner koji je u njima pronašao inspiraciju za svoja dela. I priča koja stoji iza ovih korseta je veoma interesantna.
Dinka mens corset, front part, details; - Dinka korset, muški, prednji deo, detalji;

Tuesday, March 24, 2015

Guest Blogger: Teena of Serendipitini shares creative reuse expertise on glass art and craft projects - Gost bloger: Teena iz Serendipitini-ja deli sa nama svoju ekspertizu na polju kreativne reciklaže stakla u izradi umetničkih predmeta

 I love to work with recycled items and over the past few years my passion for recycled glass has really taken hold. I have several handmade stores. Serendipitini focuses on gifts from recycled glass. I make suncatchers, window art, wine bottle candles, slumped bottle gifts, ornaments and more, but the thing I enjoy making the most are the large suncatcher window art pieces from recycled wrought iron and recycled glass.
 Volim da radim sa recikliranim komadima i tokom poslednjih nekoliko godina zaista me je obuzela strast prema recikliranom staklu. Imam nekoliko prodavnica sa rukotvorinama. Serendipitini se fokusira na poklone od recikliranog stakla. Pravim  tzv. "sankečere" (hvatače Sunčevih zraka), razne umetničke dekoracije za prozore, držače za sveće od vinskih boca, poklone i ornamente od stakla sa polomljenih flaša i još mnogo toga, ali ono u čemu najviše uživam je izrada velikih, dekorativnih ukrasa za prozore,  "sankečera", od recikliranog kovanog gvožđa i recikliranog stakla.

Saturday, March 21, 2015

Amazing Works Of Alexander Calder - Zadivljujući radovi Aleksandra Kaldera


⋙ Alexander Calder is my favorite designer of all times. He was a true renaissance man, by all the means - multitalented and accomplished in so many fields: sculpture (he was inventor of a kinetic sculpture), painting, drawing/graphics, jewelry, installations, etc. In his amazing and very productive opus, jewelry occupies just a "small" fraction of it, although he made some 1800 pieces during his lifetime.
⋘ ⋙ 
⋙  Aleksandar Kalder je moj omiljeni dizajner svih vremena. On je, u svakom smislu, pravi renesansni čovek - multitalentovan i ostvaren  na mnogim poljima:
skulptura (izumetelj je tzv. "kinetičke skulpture"), slikarstvo, crteži/grafika, nakit, instalacije. U ovom njegovom zadivljujućem i vrlo produktivnom opusu, izada nakita zauzima tek jedan mali deo iako je, tokom, života napravio negde oko 1800 komada nakita. 

Wednesday, March 18, 2015

Healing Rocks:) - Isceljujuće "kamenje":)

⋙ I've been collecting for a while raw crystals and semi precious stones and wasn't sure what to do with them - should they be some sort of static, decorative objects, just the way they are, or should I give them some higher purpose, make them into pendants/talismans/amulets or anything else?
⋘ ⋙ 
⋙ Već neko vreme sakupljam neobrađene kristale i poludrago kamenje, a da nisam bila sasvim sigurna šta sa njima da radim - da li da budu nekakvi statični, dekorativni predmeti, takvi kakvi su, ili da im dam neku višu svrhu i pretvorim ih u priveske/talismane/amulete ili nešto drugo? 

Tuesday, March 17, 2015

Miyuki Beads - Miyuki perlice

⋙ Because they make difference:)! They are hard, if not impossible, to buy in Serbia, but we can order it online. Which I did a few years ago. Once the parcel arrived, for a few days I was charging myself with positive energy by just looking at them. I was curious about if there is something new with  Miyuki company and I was just in time:) - these are New Arrivals!
⋘ ⋙ 
⋙ Zato što sa njima sve što radite izgleda drugačije. Kod nas ih je teško, ako ne i nemoguće, pronaći, ali se mogu poručiti preko neta. Što sam ja i uradila pre nekoliko godina. Kad je paket stigao satima sam se dopingovala pozitivnom energijom, samo ih posmatrajući. Zanimalo me je šta ima novo u Miyuki kompaniji i izgleda da sam stigla baš na vreme:) - upravo su izbacili novitete!

Monday, March 16, 2015

DIY Beauty: Luxurious Homemade All Natural Face Cream Recipe - by Robins Key // Uradi sama: Recept za luksuznu, domaću i potpuno prirodnu kremu za lice - od Robins Key

⋙ If it wasn't art & craft, I would probably be a herbalist or cosmetologist:). I am a great fan of natural cosmetics (and of a natural lifestyle, in general) and for a long time I am searching for the best recipe for a natural face cream. I have had a vague vision of which main ingredients should the perfect cream consist of, like shea butter, cacao butter and selection of essential oils.
⋘ ⋙ 
⋙ Da izbor nije pao na umetnost, verovatno bih bila herbalista ili kozmetolog/kozmetičar:). Veliki sam ljubitelj prirodne kozmetike i već duže vreme tragam za najboljim receptom za spravljanje kreme za lice od potpuno prirodnih sastojaka. Imala sam nekakvu maglovitu predstavu o tome koje bi to sastojke idealna krema trebala da sadrži, kao npr. ši buter, kakao buter i esencijalna ulja po izboru.

Saturday, March 14, 2015

Silver And Topaz Tiara, 1895 - 1905 // Srebrna dijadema sa topazom

 This "Silver & Topaz Tiara" from 1895-1905, is the first object from the 'Jewelry & Accessories Through History" category that I want to write about. It is little to say that the first sight of it has almost left me breathless. A perfect example of European Art Nouveau, it features Australian eucalyptus gum leaves. It was made in France in about 1890 by Charles Lefebure, of Lefebure & Sons, Paris, France.
⋘ ⋙  
 Ova srebrna dijadema sa topazom koja datira iz perioda između 1895. i 1905. godine, je prvi predmet iz kategorije "Nakit i aksesoari kroz istoriju" o kome želim da pišem. Malo je reći da me je prvi pogled na nju ostavio bez daha. Pred nama je savršen primerak evropskog Art Nuvoa koji prikazuje stilizovane listove australijskog eukaliptusa. Izrađena je u Francuskoj 90-tih godina XIX veka od strane Šarla Lefebura, jednog od unuka osnivača firme "Šarl i sinovi" iz Pariza

Sunday, March 8, 2015

Julie McQueen Rocks:)! - Julie McQueen razbija:)!

⋙ Although Facebook was launched in 2004, everything before the 2010 (when it reached 400 million users) I consider a Pre-Facebook era. So, I made my first blog post in 2009, in a Pre-Facebook era, the time when Serbian Blogger community ( at least when it comes to blogs hosted by artists and crafters ) was much more active. With Facebook, many of them transferred their attention and complete activity there.
⋘ ⋙
⋙ Iako je Fejsbuk lansiran 2004. godine, sve pre 2010-te ( kada je dosegao cifru od 400 miliona korisnika ) smatram "Pra-Fejsbuk erom" :). Svoj prvi post na Blogger-u sam napravila 2009-te, dakle u Pra-Fejsbuk eri, tj. u vremenu kada je zajednica srpskih blogera (bar kada su u pitanju oni koji se bave umetnošću i izradom različitih dekorativnih predmeta) bila mnogo aktivnija. Sa pojavom Fejsbuka, većina je usmerila svoju pažnju ili čak kompletnu aktivnost tamo.

Saturday, March 7, 2015

Wire Twist Workshop - Radionica izrade nakita u Wire Twist tehnici

Learn how to make beautiful hair accessories and jewelry pieces by using Wire Twist technique

⋙ Wire Twist is a very easy, yet very time consuming technique, that can be wonderfully utilised in modern jewelry design and, especially, in designing hair accessories  for various occasions.
⋘ ⋙
Naučite kako da napravite prelepe ukrase za kosu i nakit koristeći se Wire Twist tehnikom

⋙ Wire Twist je tehnika koja je prilično laka za učenje, mada vremenski veoma zahtevna. Odlično se može primeniti, kako u dizajnu modernih, tako i vintage komada nakita i aksesoara.

Friday, March 6, 2015

Wire Crochet Workshop - Radionica izrade nakita od kukičane žice

Naučite da kukičate žicom i iskoristite ovu tehniku za pravljanje predivnih komada nakita

⋙ Kukičanje, isto kao i pletenje, je drevna tehnika i forma tzv. fajber arta. Svaka od ovih tehnika se, prevashodno, koristi za izradu tekstilnih predmeta. Možda vi već i znate da kukičate i pletete, što je odlična polazna tačka koja će vam pomoći da primenite ove veštine za izradu predmeta od žice.
⋘ ⋙
Learn how to crochet with wire and use this technique to make beautiful jewelry pieces

⋙ Crochet, just like knitting is an ancient technique, a form of fiber art, we use to make textile pieces. Maybe you already know how to crochet/knit with a knitting yarn, which is a good base that will help you applying these skills when it comes to wire. 
Radionica nakita od kukičane žice - Wire Crochet Jewelry Classes

Wednesday, March 4, 2015

Free Giveaway/No 1 - Nagradna igra/No1

 Would you like to get a free gift from me:)? Make sure to be a regular visitor and get updates from my blog, since I'm going to throw Free Contests & Giveaways, from time to time. I'm going to give you a little bit of trouble and convert you to real investigators:), but the goal is to make the whole thing FUN and to learn something along the way.
⋘ ⋙
⋙ Da li biste želeli da osvojite vredan poklon? Pratite redovno moj blog kako biste bili obavešteni o budućim nagradim igrama. Sada ću vas malo namučiti tako što ću vas pretvoriti u prave detektive:), ali cilj je da igra bude zabavna i da usput i naučite nešto novo.