Wednesday, June 10, 2009

THE PROCESS OF MAKING WIRE CROCHET JEWELRY - PROCES IZRADE NAKITA OD KUKIČANE ŽICE


>>> This is how it looks - first, I have decided that I want something that can be both classic and modern at the same time. Wire crochet is exactly the technique that allows you to do so. I also wanted a more rigid forms, so I decided to tightly knit, by using  just a single crochet stitch in black and clear transparent seed beads.  
>>> <<<
<<< Evo kako to izgleda - pre svega, opredelila sam se za nešto što će istovremeno izgledati i klasično i moderno. Kukičanje žicom je upravo tehnika koja tako nešto omogućava. Takođe sam želela da postignem malo strožije forme koje sam mogla da postignem tako što ću gušće kukičati, koristeći se niskim stubićima i kombinacijom crnih i transparentnih perlica.

>>> I don't know if it is visible on photos, but I want to tell a few words about beads mixes and what you can achieve with if you consider some things I'll explain later. My task here was to make a jewelry set that is all of this in one: elegant, nobly, classic and modern, minimalist and rich, cold and timeless...

<<< Ne znam da li je to vidljivo na fotografijama, ali želim da kažem nešto o miksovima perlica i šta možete postići ako imate u vidu ono što ću kasnije objasniti. Ovde mi je bio zadatak da izradim set nakita koji treba da ima sve ovo u jednom i da bude: elegantan, otmen, klasičan i moderan, sveden, a ipak i bogat, hladan i vanvremenski... 
>>> The first thing that popped into my mind was a black and white combination, but than I realized it was just too classic.  Than I've considered some off whites shades, but that didn't work either. Sometimes it's good to have a messy table and beads from your past projects spread all over it. If you see that one transparent, crystal clear teardrop bead, that's the one that helped me make my choice.

<<< Prva stvar koja mi je pala na pamet, bilo je da kombinujem crne i bele perlice. A zatim sam shvatila da je to previše klasično. Zatim sam razmatrala neke beličaste tonove, pa sam i od toga odustala. Ponekad je dobro da imate nered na radnom stolu, sa perlicama od prethodnih projekata posutim svuda unaokolo. Ako vidite onu provodnu perlu u obliku suze, ona je ta koja mi je pomogla da se opredelim. 
>>> Now to go back to finish what was on my mind - here I have combined black and crystal clear/transparent beads. It's nothing special, I know. But what is not obvious on photos is an interesting game of tiny lights and reflections as a result of combining 3 kinds of transparent beads: crystal clear shiny ones, crystal clear matte ones and crystal clear with silver lining. 

<<< Da se vratim i dovršim ono što mi je bilo na umu - ovde sam, dakle, kombinovala crne i transparentne perlice. Ništa posebno, znam. Ali ono što možda i nije toliko očigledno na fotografijama, je zanimljiva igra sa prelamajućim svetlima, koja je rezultat kombinovanja 3 vrste providnih perlica: sjajnih, mat i onih sa srebrnom prevlakom unutar perlice.  
>>> Those are slight differences which give some specific signet to your beadwork. On the second photo from the top you can see an unsuccessful bracelet trial with randomly strung beads. By that I simply mean  that I didn't like it. I decided that it would look much better if I knit the bracelet in stripes: large clear beads stripes and tiny black ones.

<<< To su sasvim male razlike koje daju poseban pečat nakitu koji izrađujete. Na drugoj fotografiji odozgo se vidi jedan neuspešan pokušaj narukvice sa nasumično raspoređenim perlicama. To nije bilo ono što sam želela da postignem pa sam se opredelila za pruge: šire sa providnim perlicama i uže sa crnim.
>>> That alone gave completely different impression, the one that was much closer to what I wanted to achieve. When you turn the bracelet around and against the source of light, a magic little light show starts happening :). It becomes alive. 

<<< Već samo to po sebi je dalo jedan potpuno drugačiji utisak, u svakom slučaju mnogo bliži onom što sam želela da postignem. Kada okrećete narukvicu naspram izvora svetlosti dešava se magija u vidu minijaturnog lajt šoua. Narukvica kao da postaje živa. 
>>> All I had to do was to complete it with a set of earrings. The square one. They look simple. To add some twist I put ear hooks on their diagonal end :). They swing better that way. And that's it! 

<<< Sve što mi je preostalo da uradim je da dopunim narukvicu parom minđuša. Kvadratnog oblika. Dakle sasvim jednostavne. Kako bi im dodala neku pomerenu notu odlučila sam da udice za uši postavim na dijagonalne krajeve. Tako se i bolje njišu. I to je to! 

No comments:

Post a Comment