Friday, May 22, 2009

MY NEXT WIRE CROCHET JEWELRY PROJECT - MOJ SLEDEĆI PROJEKAT NAKITA OD KUKIČANE ŽICE

>>>  Once I have determined that I want to give wire crochet a try, I'm now in a phase I want to experiment with wire gauges, hook sizes, beads (to bead or not to bead, small or chunky beads, etc.).  Here I have five works - I still don't know which kind of work I have the most affinity for. By making them I think I have gained some experience and confidence and it brought me closer to the style I think I like the most.
>>> <<<
<<< Jednom kada sam odlučila da želim da se oprobam u tehnici kukičane žice, u fazi sam kada istovremeno želim i da eksperimentišem sa finoćama žice, veličinama igala za kukičanje, perlicama (koristiti ih ili ne, male ili velike, itd.). Ovde imam pet radova - još uvek ne znam prema kom imam najviše afiniteta. Praveći ih, stekla sam izvesno iskustvo i sigurnost, a sam proces me je svakako približio stilu za koji mislim da mi se najviše dopada.  >>>  Here I have made a plain, basic ring, from just a wire. This is a theme I want to develop into more comprehensive collection, sometimes later. So far I want to experiment with wire and beads. However, I think the ring in this technique is beautiful. I used 32 Ga steel wire and was crocheting a simple chain stitch, which got me to this irregular, organic structure. By being lacy at same time, it is also very feminine and sophisticated. I made this photo early in the morning to be able to catch the shadows. I think shadows speak more about the nature of this ring, or at least, they can emphasize and bring out all the beauty of it. This ring would be a real Bingo if made in 24 K gold or sterling silver and by knitting a double or triple wires together.  Hopefully one day I'll be able to make a line in that manner.

<<< Ovde sam napravila jednostavan, bazični prsten, koristeći samo žicu. Ovo je tema koju, jednom prilikom i kasnije, želim da razvijem u jednu sveobuhvatniju kolekciju. Kako bilo, mislim da je prsten u ovoj tehnici predivan. Koristila sam čeličnu žicu, finoće 32, istovremeno kukičajući najobičnijim bodom lančića i polustubića. Upravo iz toga je proizašla ova nepravilna, organska struktura. Njena čipkastotst ovaj prsten istovremeno čini i vrlo ženstvenim i sofisticiranim. Fotografisala sam ga u ranim jutarnjim časovima kako bih mogla da uhvatim senke. Mislim da one mnogo bolje govore o prirodi ovog prstena ili bar naglašavaju i ističu njegovu lepotu. Zaista bi bio pravi pogodak napraviti ovaj prsten od  24-karatnog zlata ili sterling srebra, koristeći dvostruku ili trostruku žicu. Nadam se da ću jednog dana biti u mogućnosti to i da uradim. 
>>>  A wire crochet bangle made from various size glass seed beads in red tones and beautiful Czech glass beads in purple tones. Some of the beads are transparent and some are solid. I have always loved red & purple combination and this one reminds me of some colored ice chunks captured in a "spiderweb" . This bangle, actually, reminds me of so many things - let's say, planets and galaxies for one,  swirling around some missing Sun... you can imagine one inside the bangle :).  

<<< Narukvica od kukičane žice, sa staklenim seed perlicama u crvenim tonovima i predivnim češkim staklenim perlama u ljubičastim tonovima. Neke od perlica su providne, a neke ne. Oduvek sam volela crveno-ljubičastu kombinaciju, a ova me podseća na obojene komadiće leda, uhvaćene u paukovu mrežu. Ova narukvica me, zapravo, podseća na mnogo stvari - recimo na planete i galaksije koje kruže oko nekog nedostajućeg Sunca... možete ga zamisliti u centru narukvice :). 
>>>  Again, irregularly sized beads in transparent red, with a touch of pale pink and peach tones. The novelty here is a curly, light pink wire and the fact that I was crocheting with a large size crochet hook. The result is this romantic, girly bracelet with a beautiful silver closure.

<<< Ponovo, narukvica sa perlama nejednakih veličina, u transparentno crvenim, svetlo roze i kajsija tonovima. Ono što je novitet je "kovrdžava", svetlo roze žica i činjenica da sam kukičala jednom od najvećih heklica. Rezultat je ova romantična, devojčikasta narukvica, dopunjena ovim lepo rešenim zatvaračem. 
>>>  But I was looking for some modern and elegant solution and here I have finally came to a version of a crochet work which I like the most for now - it's tightly knitted bracelet, richly decorated with glass seed beads in red and pale pink tones. I have used a fine size of a crochet hook. 

<<< Međutim, ja sam tragala za nekim modernijim i elegantnijim rešenjem i na primeru ovog seta sam konačno došla do verzije kukičanog rada koji mi se, za sada, najviše dopada - to je gusto iskukičana žica, bogato ukrašena staklenim seed perlicama u crvenim i svetlo roze tonovima. Koristila sam prilično tanku iglu za kukičanje. 
>>>  This kind of work is good both for the straight forms, with even sides and for the irregular forms, like triangles, where you need to deduct some stitches. This is an example of bracelet where face and back are the same and so can be worn from both sides. 

<<< Ovaj način rada je podjednako dobar i za forme sa ravnim ivicama i za one sa neravnim, tj.  sa ivicama pod uglom, poput trouglova recimo, kada je potrebno oduzimati neke od bodova. Ovo je primer narukvice gde su lice i naličje isti, tako da se može nositi sa obe strane.  
 >>>  This feature is great when it comes to earrings, since they are usually dangling around its' axes and you don't have to worry about their appearance since they look equally pretty from both sides. That makes them: Two Sided Dangling Earrings. This way you can shape it in any form you want: triangles, squares, circles, etc. 

<<< Upravo ova odlika je sjajna kada se radi o minđušama, jer one se klate i uvrću oko svoje ose, tako da ne morate da brinete, jer u ovom slučaju one izgledaju dobro i sa jedne i sa druge strane. Koristeći ovu tehniku možete napraviti oblik kakav želite: trougao, kvadrat, krug, itd. 
No comments:

Post a Comment