Wednesday, May 20, 2009

WIRE CROCHET JEWELRY - NAKIT OD KUKIČANE ŽICE SA PERLICAMA

>>> Welcome to my new blog devoted to handmade jewelry and accessories.I yearn for a long time now to start making jewelry. At this point, I'm not so interested in classic jewelry techniques. I'm rather looking for integrating some of the  fiber techniques I already know, into jewelry making. And that's how I decided to start working in wire. These are some of the very first jewelry pieces that I have made. I was interested in making light-weight, lacy and airy jewelry ,so I made them in wire crochet technique, by adding various, glass seed beads. The wire I used is a florist wire, the finest gauge I could have find (32 Ga). Wire crochet, so far, is a very tough technique regarding your finger tips, so if you are going to try it yourself, make sure to use the softest wire you you can find. However, this is a beautiful technique, which gives wonderful results even if you are going to use the simplest possible stitches. Even if you are going to work just with wire and no beads.  
>>> <<<
<<< Dobrodošli na moj novi blog posvećen ručno rađenom nakitu i aksesoarima. Već duže vreme želim da počnem da se bavim izradom nakita. U ovom momentu nisam toliko zainteresovana za klasične juvelirske tehnike. Pre tragam za načinom da neke od fiber tehnika, kojima sam već ovladala, integrišem u izradu nakita. Ovo su neki od prvih komada nakita koje sam izradila. Bila sam zainteresovana da napravim lagan, čipkast i vazdušast nakit. Opredelila sam se za tehniku kukičane žice, uz dodavanje staklenih seed perlica. Za ovu priliku sam koristila cvećarsku žicu, najtanju koju sam mogla da nađem, finoće 32. Utisak je da kukičanje žicom nije najprijateljskija tehnika, kada su u pitanju jagodice vaših prstiju. Tako da ako i sami poželite da se okušate u ovoj tehnici, pokušajte da pronađete najmekšu moguću žicu. Jer ovo je toliko lepa tehnika koja daje fantastične rezultate čak i kada radite najjednostavnijim bodovima. Čak i kada radite samo sa žicom, bez ijedne perlice. 


>>> Wire crochet ring, made from silver steel wire and glass beads in light green, pink and transparent red. It represents a stylized wild flower. 

<<< Prsten od kukičane žice, napravljen od srebrne čelične žice i staklenih seed perlica u sv. zelenoj, pink i transparentno crvenoj boji.  
>>> Wire crochet bracelet, to match the ring from the picture above. Made from silver steel wire and glass seed beads in light green, pink and transparent red.

<<< Narukvica od kukičane žice, u kompletu sa prstenom sa slike odozgo. Napravljena od čelične žice srebrne boje, sa perlicama u istim tonovima kao na prstenu. 
>>> Wire crochet bracelet in gentle, pastel tones. This is how I make these bracelets: first I make a sample swatch, let's say 4x4 cm, because that's the desired width of the future bracelet. Then I calculate the number of beads I used for the sample swatch, 30 beads for example. Next step is measuring the wrist of the person you are making the bracelet for. Let's say it's 15 cm, so you want the finished width of the bracelet to be around 14 cm. That means that you need 105 beads beads for the whole bracelet. I always add some 10 more beads, just in case. 

<<< Narukvica od kukičane žice u pastelnim tonovima. Evo kako pravim ove narukvice: prvo napravim probni uzorak u srazmeri 4x4 cm, zato što mi je željena širina narukvice 4 cm. Zatim izračunam koliko perlica ima na probnom uzorku, recimo da je to 30 komada. Sledeći korak je merenje ručnog zgloba osobe kojoj pravimo narukvicu. Ako je to 15 cm, onda bi dužina kukičanog dela narukvice trebalo da bude 14 cm. To znači da mi treba 105 perlica za celu narukvicu. Ja uvek dodam 10-tak više, za svaki slučaj. 
 >>> Next, you will need a little bowl, a jar, or just a coffee cop. This is where you are going to place the spool with wire because you want to keep it handy and to prevent it from rolling everywhere around you. If you are right handed, place the jar with a wire spool next to your left side. It's the best if you place it on the floor, or if you are sitting on the sofa while working then place it on the sofa, but it's more stable on the floor. Slide down all of 105 beads, plus those extra 10 - all together 115 beads. Arrange the beads according to your color preferences. It could be some regular or irregular pattern. 

<<< Sledeće što vam treba je jedna činijica, teglica ili šolja za kafu. Tu ćete da smestite kalem sa žicom, pre svega zato što želite da vam bude pri ruci, ali i zato što time sprečavate da se kalem kotrlja po podu. Ako ste dešnjak, teglicu sa žicom stavite sa svoje leve strane. Najbolje je ako je smestite na pod, ili na sofu ako tu sedite dok radite, mada je stabilnije na podu. Nanižite svih 105 perlica, plus onih 10, dakle 115 perlica. Pre toga ih aranžirajte po željenom kolor šablonu, koji može biti pravilan ili nepravilan.
>>> Now, you want to start crocheting - the moment you make the sample swatch is the moment you decide about the size of the hook and how tight or loose you want your work to be. You should follow accordingly when you start crocheting your bracelet. Later on, when you become more experienced, you won't need to make any sample swatch. You will know :). 

<<< Sada možete početi da kukičate - momenat kada ste pravili probni uzorak je momenat kada odlučujete o veličini heklice i gustini rada. Ista pravila primenite i na narukvicu. Kad postanete iskusniji više vam neće biti potrebno da pravite uzorak. Već ćete i sami znati :). 
>>> You should allow some 1-1.5 cm of gap in which your closure should fit. Again, it depends of how tight or loose you want your bracelet to be. So, if your wrist measures 15 cm, that means that the total length of your bracelet, with closure, should be from 15.5-16.5 cm. Consider that any wire crochet work has adjustable width - you can stretch it or squeeze it at lease for 1 cm (+/-). Once you decide about dimensions you can play with beads, colors, structures, etc. 

<<< Trebali biste da računate i na nekih 1-1,5cm razmaka u koji treba da udenete zatvarač za narukvicu. To opet zavisi od toga da li želite da vam narukvica bude uska, tik uz ruku, ili labava. Ako obim vašeg zgloba iznosi 15 cm, to znači da totalna dužina narukvice, sa zatvaračem, treba da iznosi oko 15,5-16,5 cm. Imajte u vidu da svaki rad od kukičane žice ima prilagodljivu širinu - možete da ga rastegnete ili skupite za +/- 1cm. Jednom kada se opredelite za dimenzije, možete početi da se igrate sa perlicama, njihovim bojama, strukturom, itd. 

No comments:

Post a Comment